Αποθηκεύουμε, διακινούμε και παραδίδουμε έγκαιρα και με ασφάλεια σε όλη την Ελλάδα.

diakinisis-apothiki diakinisis-apothiki-2
Ανήκουμε σε έναν ισχυρό όμιλο και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα.
Όλες οι υπηρεσίες logistics που αναλαμβάνει η Global Synergy Buying Group φέρουν την υπογραφή της εταιρείας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. που ανήκει επίσης, στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ.
Οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις του ομίλου για την αποθήκευση των προϊόντων βρίσκονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.
Η συνολική τους επιφάνεια είναι 180.000 τ.μ.
 
 diakinisis-fortigo diakinisis-fortigo2
Επιπλέον, έχουμε στη διάθεσή μας ένα σύγχρονο εμπορικό στόλο φορτηγών που πραγματοποιεί διανομές:
- σε 24- 48 ώρες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσες νομών, μεγάλες πόλεις και στα λοιπά σημεία της Ηπειρωτικής Ελλάδας.
- σε 72 ώρες μέσω συνεργαζόμενων μεταφορικών εταιρειών στη νησιωτική Ελλάδα με όλα τα μέτρα ασφαλείας τόσο για τα εμπορεύματα όσο και για το προσωπικό και τα πιο σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, ελέγχου & συναγερμών.