Σχεδιάζουμε στρατηγικές ανάπτυξης προϊόντων, προώθησης και προβολής.

Στην Global Synergy Buying Group η απόλυτη εξειδίκευση και εμπειρία που διαθέτει η ομάδα marketing στον κλάδο του private label συμβάλλουν ουσιαστικά στη σωστή ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών προώθησης και προβολής των προϊόντων που δημιουργούμε ή εμπορεύεστε.
 
Οι υπηρεσίες marketing που προσφέρουμε είναι:
- Σχεδίαση και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Έτσι, απαντάμε στην ανάγκη των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν τα δικά τους προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που σημαίνει στρατηγική εικόνας και ταυτότητας με σχεδιασμό συσκευασιών και έξυπνη ονοματολογία.
- Προβολή και διαφήμιση προϊόντων σε διάφορα μέσα επικοινωνίας. Δημιουργούμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αφού προβάλλουμε τα επιλεγμένα προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε και διακινούμε ως GSBG με καταχωρίσεις στον τύπο και το διαδίκτυο.