Επιχειρηματικότητα σημαίνει υπευθυνότητα, ανταπόδοση στην κοινωνία

Κοινωνική συνεισφορά.
Επιχειρηματικότητα σημαίνει υπευθυνότητα, ανταπόδοση στην κοινωνία.
Στην Global Synergy Buying Group έχουμε δεσμευτεί να εφαρμόζουμε αέναα περιβαλλοντολογικά ορθές επιχειρηματικές πρακτικές.
Το ίδιο βεβαίως απαιτούμε και από το δίκτυο των συνεργατών μας με σκοπό τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την εκπλήρωση της κοινωνικής μας ευθύνης απέναντι στις επερχόμενες γενιές.
Όλα τα προϊόντα που αναλαμβάνουμε να εκπροσωπούμε, να διακινούμε και να διαθέτουμε, τα ελέγχουμε ενδελεχώς, ώστε να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
Εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης που συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στη διαμόρφωση ενός φιλικού πλαισίου εργασίας απέναντι στη φύση.
Μόνο μέσα στο 2013 ανακυκλώσαμε πάνω από 398,69 τόνους υλικών συσκευασίας (γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο, ξύλο, χαρτί).
 
Υλικά συσκευασίας σε τόνους:
Χαρτί: 211,64
Χάρτινη συσκευασία υγρών: 2,03
Πλαστικό: 100,05
Αλουμίνιο: 9,86
Σίδηρος: 62,44
Γυαλί: 4,51
Ξύλο: 1,36
Λοιπά: 6,80
Σύνολο: 398,69
 
Το εργασιακό περιβάλλον αποτελεί επίσης, έναν θεμελιώδη τομέα κοινωνικής ευθύνης.
Στην GSBG επιδιώκουμε όλοι οι εργαζόμενοί μας να εργάζονται σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον.
Να έχουν την υποστήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση που χρειάζονται για να προοδεύσουν.
Να βρίσκουν μέσα από τις συνεργασίες της καθημερινότητας όλα τα συστατικά που χτίζουν εμπιστοσύνη.
Κάθε άνθρωπος που επιλέγουμε να γίνει μέλος της ομάδας GSBG είναι μία επιπλέον αξία στο ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρείας, ένας αρχηγός στον τομέα του και μία εταιρική δέσμευση ότι θα διασφαλίζονται η ασφάλεια, η ισορροπία και η πρόοδος στη ζωή του.